OCA VIỆT NAM

-------------------------------------

CEO/ NGUYỄN CAO PHAN

Tel: 0913 55 1011

Add: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội

Nhà máy: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội

Email: ocavietnam@gmail.com

Họ và tên (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Địa chỉ (*)
Nội dung (*)

Chat Facebook